ÚVOD

Poradenství i pomoc jsou postaveny na empatickém porozumění, nehodnotícím a přijímajícím postoji, otevřenosti a přirozeném mezilidském vztahu. Vždy mám na mysli, že jak klient tak průvodce jsou na stejné lodi.


Nabízím pomoc při řešení témat :
partnerské a rodinné vztahy, náročné životní situace, traumata, úzkosti, závislosti, strachy, deprese, psychosomatické obtíže, psychózy (schizofrenie, bludy, halucinace), dlouhodobé potíže dětí, pochopení a přijetí nemoci, stresy v zaměstnání, pocity méněcennosti a viny, stavy vyčerpanosti a beznaděje.

Pokud přijdete na sezení bude naše spolupráce založena na Vaší zodpovědnosti k sobě samým a mé schopnosti porozumět dané situaci a být pro Vás průvodcem. Budu se snažit vnést řád do vašeho vnitřního světa. Pomohu Vám formulovat Váš problém a společně se budeme snažit analyzovat situaci, která Vás trápí. Požadavek na výsledek sezení bývá občas označován jako potřeba společného naladění.

Mým cílem je trvalý výsledek. Vím, že každý je schopen si pomoci sám, jenom se někdy ocitne v obtížné situaci, ve které není schopen se sám zorientovat a pak se uchyluje ke zkratkám, jako jsou třeba psychofarmaka, alkohol, workoholismus ... zkrátka k zástupným zálibám, které mu nabízejí možnost rychle od problému utéci nebo na něj zapomenout.

Používám tyto metody :
Voice dialogue
Architektura vnitřních bytostí  (Individuální systemika)
Terapie vnitřního dítěte
Koučink
Psychosomatika

Nikdy se předem nedá určit, jaká metoda je pro Vás nejvhodnější. Při jejím výběru se řídím intuicí a každá konzultace či sezení je ryze individuální. Mnohdy selský rozum dá chaosu řád více, než jakákoli věhlasná metoda.

Vycházím z předpokladu, že jsem zodpovědný za svoji práci a že každý je odpovědný za svůj život.


Každý člověk je malá společnost