ÚVOD

Terapie je postavena na empatickém porozumění, nehodnotícím a přijímajícím postoji, otevřenosti a přirozeném mezilidském vztahu. Vždy mám na mysli, že jak klient tak průvodce jsou na stejné lodi.


Nabízím pomoc při řešení témat :
partnerské a rodinné vztahy, náročné životní situace, traumata, úzkosti, závislosti, strachy, deprese, psychosomatické obtíže, stresy v zaměstnání, pocity méněcennosti a viny, stavy vyčerpanosti a beznaděje.

Pokud přijdete na sezení bude naše spolupráce založena na Vaší zodpovědnosti k sobě samým a mé schopnosti porozumět dané situaci a být pro Vás průvodcem. Budu se snažit vnést řád do vašeho vnitřního světa. Pomohu Vám formulovat Váš problém a společně se budeme snažit analyzovat situaci, která Vás trápí.

Mým cílem je trvalý výsledek. Vím, že každý je schopen si pomoci sám, jenom se někdy ocitne v obtížné situaci, ve které není schopen se sám zorientovat a pak se uchyluje ke zkratkám, jako jsou třeba psychofarmaka, alkohol, workoholismus ... zkrátka k zástupným činnostem, které nabízejí možnost rychle od problému utéci nebo na něj zapomenout.

Používám tyto metody :
Voice dialogue
Architektura vnitřních bytostí  (Individuální systemika)
Terapie vnitřního dítěte
Koučink
Psychosomatika

Nikdy se předem nedá určit, jaká metoda je pro Vás nejvhodnější. Při jejím výběru se řídím intuicí a každé sezení je ryze individuální. Mnohdy selský rozum dá chaosu řád více, než jakákoli věhlasná metoda.

Vycházím z předpokladu, že jsem zodpovědný za svoji práci a že každý je odpovědný za svůj život.


Každý člověk je malá společnost